Tooskafka_

56 tekstów – auto­rem jest Toos­kafka_.

Świadectwo

W życiu bałem się wielu rzeczy. By­wały chwi­le, że ze strachu tra­ciłem zmysły i kon­trolę nad moim słabym ciałem. Zdarzały się sy­tuac­je trud­ne i trud­niej­sze, lecz to, co wy­darzyło się wte­dy przekroczyło [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 5 czerwca 2013, 17:14

arkadyjnie ``

Kim jesteś,
że jes­teś po­nad wszystkich,
Skarbie?
Że tak dokładnie
wy­pełniasz wszys­tkie mo­je myśli
i nie jes­tem na dnie
już?
To dla mnie
jak od­rodze­nie, no­wy rozdział,
miłość, wier­ność, zaufanie
w naj­wyższej cenie.
Lecz to nie finał,
ar­ka­dia trwa,
Two­je po­całun­ki
zat­rzy­mują czas,
gdy jednocześnie,
tak bajecznie,
le­ci szyb­ciej niż wcześniej.
Po­wiet­rzem moim jesteś,
bez które­go nie oddycham.
Budzę się w ciemną noc,
przew­ra­cam, nie zasypiam
więcej znów.
Do­piero, gdy łapiesz moją dłoń
spo­koj­ne serce
poz­wa­la odejść
mi w krainę snów. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 16 maja 2013, 22:15

Gdy jesteś

Ja nie muszę mieć wyj*bane,
bo Ciebie mam i jakąś ma­nię,
że zmieniać się chcę, doceniać
to, co mi da­ne, wiesz?
Nie muszę mieć wyj*ba­ne w świat,
w myśli złe,
biec, uciekać, go­nić szczęście gdzieś,
bo je mam, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 maja 2013, 11:27

po­dejdź bliżej i dot­knij mych ust,
po­każ jak pięknie używasz słów. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 stycznia 2013, 15:20

Współczesna kolęda.

Ma­my święta, ziomek, ob­czaj to!
Cicha noc, cicha-cicha noc.
Dziś zwierzęta mają ludzki głos,
roz­kmiń to, ho ho ho!

Jest dziewiętnas­ta, na niebie pier­wsza gwiazdka,
siada­my przy sto­le, za­raz kolacja.
12 pot­raw, opłatek i rodzina
-każdy chy­ba lu­bi tak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 11 stycznia 2013, 16:10

Będę

A może opo­wiem Ci kim będę,
gdy dorosnę...
Może opo­wiem Ci, że będę
Twoim słońcem?
Wi­dokiem na przyszłość,
stęsknionym wspomnieniem,
westchnieniem...

Lub ma­rionetką będę
w teat­rze dob­rych zdarzeń
i marzeń.
Zna­jomą twarzą
w sza­rych ludzi tłumie
monotonnym.
Ulotnym.

Ty­siącem po­wodów będę,
by widzieć świat piękniejszym,
a [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 22 listopada 2012, 20:57

Tysiąc myśli

Już osiem miesięcy minęło od cza­su, gdy od­szedł. Długie osiem miesięcy wy­pełnione bez­radnością. Z po­zoru mo­je życie niewiele się zmieniło. Prze­cież od­dychałam, jadłam i spałam. Prze­cież chodziłam do szkoły i na­wet czasem [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 16 listopada 2012, 18:38

Zamknięta w ciszy

,,Za­nim wy­konasz ruch - zas­tanów się dob­rze nad nim,
bo każdy łyk po­wiet­rza może być Twoim ostatnim.''

-Ajj.. - wy­dobyłam z siebie jęk, a jęko­wi to­warzyszył głośny huk uderze­nia i roz­bi­tego szkła. Po chwili [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 2 listopada 2012, 19:42

wstałam dziś ra­no z łożka lewą nogą
i po­myślałam, że to nie będzie dob­ry dzień.
a po­tem przy­pom­nialam sobie,
że przy nim każdy dzień jest dob­ry : ) 

myśl • 28 sierpnia 2012, 15:22

/moje z moblo.pl

sie­dzi dziew­czyn­ka w kącie i płacze, ''już nig­dy Cię, ta­to, nie zo­baczę''. dłońmi oczy zak­ry­wa, roz­le­wa się łeż morze, już nic nie po­może... ta­niec smut­ku opętał jej twarz, tak bar­dzo chciałaby, żeby było dob­rze, choć ten je­den raz. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 sierpnia 2012, 19:26
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tooskafka_

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność